Sol·licitud participació FIRALBORAIA 2024

Sol·licitud per a participar en FIRALBORAIA 2024.
Fira Comercial i Artesanal´d’Alboraia els dies 25, 26 i 27 d’octubre.

 

Termini obert: Fins al 25 de juliol de 2024

Podran participar en la fira:
 • Comerços
 • Persones artesanes: persones treballadores autònomes/cooperativistes, amb autorització en el Mercat Artesanal d’Alboraia.
 • Agricultors/es de venda directa.
 • Empreses locals, incloent-hi les relacionades amb el sector del turisme.
 • Persones emprenedores assessorades per Pactem Nord derivades de l’ADL d’Alboraia.
 • Associacions sense ànim de lucre locals.
En la zona gastronòmica: establiments del sector hostaleria, establiments amb servici bar-cafeteria, orxateries, gelateries, forns i pastisseries que compten amb la llicència d’obertura.
Si no estan ubicades a Alboraia, podran participar si hi ha espai disponible i la documentació està presentada en temps i forma.
Trámite

Documentació

 • Sol·licitud específica del tràmit omplida i firmada: https://sede.alboraya.es
  Inclou declaració responsable i annex.• DNI/CIF.
 • Alta IAE.
 • Document atorgament de la representació, si és procedent.
 • Certificat de pertànyer a una associació de comerciants, si és el cas.
 • DCA, si és el cas (Artesania).
 • Justificant de pagament i pòlissa de assegurança de responsabilitat civil de danys a tercers amb una cobertura mínima de 300.000€. Ha d’incloure la clàusula de participació en fires i/o venda ambulant o pòlissa específica per als dies de la fira. Hostaleria: ha d’incloure intoxicació.
Per a poder participar en FIRALBORAIA ha de presentar-se la sol·licitud omplida en la seua totalitat en temps i forma, junt la documentació necessària i acceptant les condicions establides en les bases de participació.

Pagament

Participació gratuïta
Òrgan competent
Alcalde
Normativa
 • Bases de participació FIRALBORAIA 2024
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Contacte

Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local
961869350
Whatsapp: 628087105
adl@alboraya.com

Observacions

Als efectes d’adjudicació, només s’assignarà expositor/estand a aquelles sol·licituds amb tots els apartats i la documentació COMPLETA excepte l’annex a la sol·licitud “CONSENTIMENT EXPLÍCIT PER AL TRACTAMENT D’IMATGES DE LES PERSONES ASSISTENTS A FIRALBORAIA” que es podrà presentar fins a deu dies naturals abans de l’inici de l’esdeveniment.

Documents associats
Mitjans de presentació
 • Persones jurídiques, associacions i entitats: Obligatori via electrònica.
 • Persones físiques: Preferentment via electrònica o presencial.

1. Presentació electrònica

-Per seu electrònica de l’Ajuntament d’Alboraia: https://sede.alboraya.es així com per mitjans electrònics ORVE i Registre electrònic Comú.
-Adjuntar documents en format .pdf.
-Imprescindible presentar model d’Atorgament de la representació quan la persona és diferent de l’empresa sol·licitant.
2. Presencial

-Aportar documentació original.
-En oficines AMIC de l’Ajuntament d’Alboraia: https://www.alboraya.es/es/pagina/oficinas-atencion-al-ciudadano-amic
-Sol·licitar cita prèvia: 963171700 / App Alboraia / personalment en AMIC Central, carrer Miraculós núm. 17.